top of page

אסתי קינן עופרי EKO

אני מקשיבה לדורות קודמים, מקבלת תמיכה והשראה מאוצרות תרבות בסכנת הכחדה.

האומנות העממית מורה לי דרך ביטוי שזוככה דרך מסננת הזמנים, תוך חוויה שהביטוי האישי ביותר הוא הכלל-עולמי והמשותף ביותר.

 

כמבצעת אני נמצאת במרחב שבין גרסאות אישיות למוסיקה מסורתית ובין יצירה חדשה.

 

כמורה, מכוונת להבנת הגוף ככלי נגינה.

 

כמלחינה, אני רואה עצמי כממשיכה את מורשת היצירה העממית -תמצית האינטימיות עם נפש כל אדם וקוד להתחדשות מתמדת, עומלת על הבאת אפשרות לחוויה מדויקת ובלתי כובלת, בו זמנית.

 

אסתי קינן עופרי

© כל הזכויות שמורות לאסתי קינן עופרי 2022

צילום: תומו טרקו      אתר: רות קינן

bottom of page